Home

Welcome to uniQinu

  we utilize the unique in you

Our Services

Sales force

We coach our sales persons together with our clients so we speak your language on the field and reach our goals commonly

Recruitment

In need of an employee?

Don't hesitate giving us a chance to prepare candidates for every unique position


Sales school

Have a sales team worth developing? We customize our courses to meet your unique needs with the aim to develop and have your business grow

Event & Demo

Our experiences keeps us out of the box and we see every marketing activity as

a new chance to bring out the unique in us

Do you need sales assistance?

uniQinu tar ansvaret för kedjan från avtal till konsumentens köpbeslut. Vårt uppdrag är att genom våra goda kundrelationer med butiker, kedjor, restauranger och grossister både få ut produkter i handeln samt även ansvara för att konsumenter väljer just våra produkter.

 

Uppdraget att driva försäljning och skapa tillväxt för våra uppdragsgivare kommer vi att klara tack vare våra unika säljare, som är vår gemensamt viktigaste resurs. Vårt kontaktnät sprider sig över flera säljkanaler: dagligvaruhandeln, servicehandeln, restauranger och grossister.

 

Alla produkter har olika behov och förutsättningar, det anpassar vi oss efter genom en grundlig analys som hjälper oss att gemensamt hitta rätt insatser och mål.

Med dig som leverantör och en del av vår växande familj kommer vi alltid föra en rak dialog. 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

+46 8 123 45 67