What do we do?


Vi ser till att få fram det unika i dig, ditt varumärke och dina framtida marknadsandelar i din bransch

Own Brands

Partner Brands

Vårt team

filippos@uniqinu.com

Relations & Partners

 

Affärsutveckling, försäljning och marknadsföring

Vakant

Försäljningsassistent


Vakant

Innesäljare

ing-britt@uniqinu.com

Säljrepresentant

 

Försäljning väst & syd

VISION & MISSION

info@uniqinu.com

Partners & Development

 

Samarbeten, ekonomi, export och affärsutveckling

“Vi är ett nystartat säljbolag med visionen att varje dag arbeta för att skapa tillväxt för våra uppdragsgivare.

För att leverera högst möjliga resultat är vi måna om är att representera produkter som vi kan och vill stå bakom.

De uppdrag vi tar på oss inom FMCG, sälj-, marknadsföring- eller affärsutveckling kommer därför att bli en del av vår växande familj”

 

#CEO uniQinu AB